Kontaktní formulář

Vytváření slev a slevových kupónů

Ve Vašich vztazích se zákazníky hrají velmi důležitou úlohu slevy a vouchery. Zákazníci totiž při nakupování oceňují hlavně dvě věci:

 • Pocit jedinečnosti a individuální péče.
 • Výhodu dobré ceny.

Obojího lze dosáhnout tvorbou osobních slev, což je přesně důvod, proč vouchery, resp. funkce tvorby cen jako nový prvek v systéu ZdarmaEshop vznikly.

"Slevy na zboží" se objevují ve dvou podobách:

Pravidla pro košík”: Tato funkce umožňuje nejen vytvořit kódy voucherů pro specifické zákazníky, ale i mnohem více.

Pravidla pro katalog”: Tato funkce umožňuje přiřadit snížení ceny podle kategorie, výrobce, dodavatele, atributu nebo funkce. Můžete například nastavit pravidlo, které udává, že pro španělské zákazníky patřící mezi "dobré" klienty je nastavena 10% sleva v kategorii Elektronika na všechny produkty společnosti Sony pro první týden v červenci.

V této uživatelské příručce tedy znamenají pojmy “pravidla pro košíku” a “voucher/slevový kupón” to samé.

Můžete použít jednotný poukaz pro všechny zákazníky, skupinu zákazníků, nebo jediného zákazníka, lze nastavit také datum vypršení jeho platnosti.

V “Pravidlech pro košík” lze nastavit:

 • Název slevy.
 • Pouze částečné využití slevy zákazníkem.
 • Přiřazení priorit položkám “Pravidel pro košík”.
 • Kompatibilitu mezi “Pravidly košíku”.
 • Kompatibilitu slevy pouze s některými dopravci.
 • Kompatibilitu slevy pouze s výběrem výrobků a/nebo kategorií a/nebo výrobci a/nebo dodavateli a/nebo atributy... nebo v případě potřeby se všemi současně.
 • Přiřazení dopravy zdarma ke slevě a/nebo slevy na objednávku a/nebo dárku zdarma... nebo všech možností najednou!

Stránka “Pravidla košíku” obsahuje všechna aktuálně existující pravidla košíku, která můžete povolit nebo zrušit kliknutím na ikony ve sloupci “Stav”.

Vytvoření nového “pravidla pro košík”: Voucher může být po vrácení produktu vytvořen automaticky, můžete ale kdykoli voucher s jakýmikoli parametry vytvořit i manuálně. Formulář pro tvorbu má 3 políčka, která Vám umožní přesně vytvořit nová pravidla a vouchery.

Informační tabulka: První tabulka, “Informace”, obsahuje identifikátory a hlavní nastavení pravidla.
Název: Název je veřejný, takže by měl mít neformální podobu.
Popis: Popis není veřejný. Pomáhá zaměstnancům Vašeho obchodu pochopit, proč bylo dané pravidlo vytvořeno.
Kód: Dejte svému pravidlu jedinečný kód. Můžete ho buď vytvořit ručně (a tedy používat čitelná slova, jako 1VOUCH4JOE), nebo skrz administraci generovat jedinečný řetězec kliknutím na tlačítko "Klikněte pro generování náhodného kódu".

Pokud nezadáte žádný kód, pravidlo se aplikuje na jakéhokoli zákazníka, který vyhovuje dalším podmínkám:

 • Pokud existuje kód, zákazník ho musí zadat v průběhu objednávky.
 • Pokud existuje kód, pravidlo se na benefitujícího zákazníka aplikuje automaticky.  
 • Pamatujte si, pokud mu to povolíte, bude systém informovat uživatele, že voucher, který se týká položek v košíku, je dostupný a může být také přidán.   

Částečné použití: Pokud nebude povoleno, může být voucher/pravidlo použit/o jen jednou, dokonce nemusí být využit/o celé. V opačném případě se, pokud nebude starý voucher zcela využit, vytvoří voucher nový.
Priority: Pokud je pro zákazníka (nebo skupinu zákazníků) dostupných více voucherů, nebo může být více voucherů přiřazeno k objednávce, pak systém aplikuje dané vouchery jeden po druhém v alfanumerickém pořadí. Toto pořadí můžete měnit tak, že danému voucheru přiřadíte nižší prioritu. Ve výchozím nastavení mají všechny vouchery prioritu 1. Jestliže ji nastavíte na vyšší hodnotu, budou vouchery uplatňovány podle stanovené číselné hodnoty (v pořadí 1, 2, 3 atd.).
Status: Pravidlo můžete povolovat nebo zakazovat podle potřeby.
   
Tabulka “Podmínky

Druhá tabulka, “Podmínky”, obsahuje mnoho možností, které Vám dovolují přesně nastavit, kdo může benefitovat z daného pravidla.

Limit na jednoho zákazníka: Zde při tvorbě voucheru udáváte, že daný voucher je určen jen pro jednoho zákazníka. Pokud mate například problém s dopravcem a chcete projevit vůči konkrétnímu zákazníkovi dobrou vůli, napište několik prvních písmen jeho křestního jména, příjmení nebo e-mailové adresy do políčka pro text.
Je-li toto políčko prázdné, PrestaShop přiřazuje voucher automaticky všem zákazníkům – pokud jste jako další podmínku nezadali “skupinu zákazníků” (viz dále).

Platnost: Platnost je přednastavena na 1 měsíc, ale můžete ji omezit na jeden týden nebo dokonce na jeden den.
Minimální objem: Voucher bude platný jen tehdy, pokud zákazník učiní objednávku vyšší, než je stanoveno. Můžete nastavit, zda se do objemu objednávky zahrnují také poplatky (daně) a/nebo dopravné.
Dostupné množství: Nastavte množství dostupných voucherů – “1”, pokud je určen pro jednoho konkrétního zákazníka, nebo jiné číslo, je-li voucher určen tomu, kdo je v jeho využití nejrychlejší.
Dostupné množství pro daného uživatele: Můžete nastavit počet opakování, kolikrát může být voucher využit daným uživatelem. Toto číslo musí být nejvýše rovno počtu dostupných voucherů (pole “Dostupné množství”). Pokud je toto číslo nižší než celkové množství dostupných poukázek, pak jediný zákazník nebude moci využívat všechny z nich. Nastavení hodnoty na "1" zajišťuje, že každý z vašich zákazníků může voucher použít pouze jednou. V takovém případě se ujistěte, že podle předchozího nastavení platí voucher pro skupinu, ne pro zákazníka.

Check-boxy na dolním okraji stránky jsou velmi důležité, pomáhají Vám nastavovat filtr, jaké pravidlo a pro koho má platit.

Volba dopravce: Parametr může být nastaven tak, že zákazník získá slevu, pokud si vybere konkrétního dopravce pro doručení dodávky.
Výběr skupiny zákazníků: Tato velmi užitečná funkce díky nástroji systému pro vymezení skupiny umožňuje vytvořit slevu, která platí pro řadu uživatelů, a určovat další podmínky (v horní části na vrcholu této slevy díky nástroji pro vytvoření “pravidla košíku”).

Kompatibilita s jinými “pravidly pro košík”: Ve výchozím nastavení může jakákoli objednávka benefitovat z libovolného počtu “pravidel košíku”. Pomocí této volby můžete v systému nastavit, že toto pravidlo nelze kombinovat s výběrem jiného pravidla. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, pokud máte nastaveno více než jedno “pravidlo košíku”.

Výběr produktu: Toto je dalším velmi užitečným nástrojem, který umožňuje vytvářet automatické vouchery pro konkrétní košík s obsahem specifických produktů. Fungování nástroje je podrobněji vysvětleno níže.

Výběr Shopu: Ve výchozím nastavení se “pravidlo košíku” vztahuje na všechny Vaše obchody. Pomocí této volby můžete nastavení změnit tak, že pravidlo platí pouze pro obchody Vámi vybrané. Volba "Výběr produktu" umožňuje ve zcela nové podobě vytvořit nejen vouchery pro konkrétní produkt, ale také pro kategorii, výrobce, dodavatele, a dokonce i atribut. Jako bonus můžete vše kombinovat pro všechny tyto kategorie, aby bylo možné co nejlépe specifikovat cílovou skupinu. Můžete například vytvořit automatické poukazy pro Vašeho zákazníka v podobě: "Při koupi alespoň 3 Apple produktů získáte dopravu zdarma!" Tento nástroj je opravdu obsažen v “pravidlech košíku” a jeho konfigurace je poměrně specifická. Můžete přidat tolik produktů, kolik potřebujete, a to tímto způsobem:

 • Klikněte na odkaz “Výběr produktu” pro přidání nové sekce.   
 • Určete číslo produktů potřebných pro aktivaci slevy.   
 • Přidejte alespoň jedno pravidlo požadovaného typu: produkt, vlastnost, kategorie, výrobce, dodavatel. Můžete zvolit tolik pravidel pro výběr produktu, kolik jen chcete nebo potřebujete (dokonce, pokud je to potřeba, i specifické pravidlo pro každý typ). 
 • Kliknutí na "OK" přidává do výběru další položku. Pro každý typ je nutné určit podrobnosti obsahu, pro který pravidlo platí. Klikněte na link “Výběr”, otevře se okno s obsahem dostupným pro daný typ (produkty, kategorie…). Přesuňte obsah z levého panelu doprava klinutím na “přidat” a zavřete okno kliknutím na “X” vpravo nahoře. Pokud je vybrán jen jeden obsah, bude políčku obsahu přidán jeho název, v případě více vybraných položek bude název tvořit jejich celkový počet.
 • Můžete přidat tolik pravidel v rámci jednoho výběru, kolik potřebujete. Tato pravidla jsou kumulativní – buď platí všechna, nebo není sleva přiřazena.
 • Výběry produktů jsou nezávislé: můžete jich přidat tolik, kolik potřebujete, navzájem se nijak neovlivní. Toto Vám umožňuje určit celou řadu produktů, pro které bude “pravidlo košíku” platit.

Tabulka "Akce"

Třetí a poslední tabulka, “Akce”, je místem výběru složek slevy.

Doprava zdarma: Toto pravidlo zaručuje nakupujícím zákazníkům dopravu bez poplatků.
Uplatnění slevy:

Procenta (%): Toto pravidlo se počítá jako procentní podíl z celkové objednávky. Před zdaněním je cena za objednávku například 200 Kč. Pravidlo je nastaveno na hodnotu 15 %. Zákazník, který bude benefitovat z tohoto pravidla, zaplatí pouze 170 Kč (před zdaněním a bez poplatků za dopravu).
Množství: Pravidlo platí na peněžní slevu z celkové objednávky. Je-li před zdaněním cena za objednávku například 200 Kč, sleva je stanovena na 20 Kč z celkové částky. Zákazník tak zaplatí jen 180 Kč (bez poplatků za dopravu). Můžete nastavit, zda se do slevy započítává take daň či nikoli.
Žádný: Toto pravidlo nenabízí k objednávce žádnou slevu. Pokud vyberete tuto možnost, zmizí pole “Aplikovat slevu na”.
Objednávka (bez dopravného): Sleva se vypočítá z celkové objednávky.       
Specifický produkt: Můžete si vybrat, na který produkt má být sleva uplatněna - napište první písmena názvu produktu a vyberte z přehledu nabízených variant.      
Nejlevnější produkt: Tato možnost je dostupná jen pro slevu v procentech.               
Vybraný/é produkt/y: Zákazník si může vybrat produkt, na který má být sleva uplatněna. Tato možnost je dostupná jen pro slevu v procentech.
Zaslat dárek zdarma: Za jistých podmínek může být zákazníkovi zaslán dárek (sleva tak bude přeskočena). V poli, které se objeví, zadejte první písmena produktu a vyberte z nabídky názvů ten pravý.  

Poté, co bylo vše uloženo, můžete poslat kód poukazu přímo zákazníkovi, nebo nechat systém automaticky pracovat podle Vašeho nastavení “pravidla pro košík”. Váš voucher se bude zobrazovat na stránce “pravidla košíku” pod "Cena - Nabídka pravidla". Můžete jej kdykoli smazat, nebo upravit. Pokud byl voucher nastavena pro určitou skupinu nebo jednoho zákazníka, pak se objeví v zákaznické sekci eshopu "poukázky", stejně jako v nákupním košíku (pokud jste tuto možnost zvolili), kde si může zákazník s ohledem na pořadí voucherů vybrat ten pravý.

Pravidla košíku, která jsou nastavena tak, aby platila pro všechny zákazníky, se nezobrazí na stránce zákazníka "Moje kupóny": zákazník o jejich použití musí vědět sám. Záleží tedy jen na Vás, jak budou Vaši zákazníci o možnostech voucherů informováni.

Aby bylo možné použít pro košík dané “pravidlo”, musí zákazník otevřít svůj “košík”, zadat voucher v poli "poukázky" a kliknout na "přidat". Voucher není možné uplatnit, je-li objednávka již ověřena. Jakmile je voucher uplatněn, ihned se zobrazí konečná cena po odečtu všech zvýhodnění.