Kontaktní formulář

Přidání obrázků do slideru

fotky k modulu nahrajete takto:

  • otevřete záložku moduly
  • na řádku "Posuvník s obrázky pro hlavní stránku [Image slider for your homepage]" kliknete na Nastavit/Konfigurovat
  • v bloku "Konfigurace snímků", rozklikňete slajd, který chcete upravit (klikňe na ikonku Upravit)
  • klikňete na symbol Vlajky (vedle hlavního obrázku) a vyberete třeba Českou vlajku
  • nahrajete obrázek a Uložíte
  • poslední dva body opakujte i pro další jazykové mutace, které máte na webu