Kontaktní formulář

Přidání kolonky pro přizpůsobení produktu

Přidání těchto kolonek umožní zákazníkovi zadat jakýkoliv volitelný text, který Vám přidej jakou součást zákazníkovi objednávky.

  • Otevřete stránku pro editaci produktu
  • Přejděte na záložku "Přizpůsobení" a do kolonky "Textových polí" zadejte počet kolonek který se má zákazníkovi zobrazit (nejčastěji 1)
  • Uložte produkt
  • Vraťte se na stránku pro editaci produktu a znovu pejděte na záložku "Přizpůsobení"
  • Doplňte název Vašich polí v kolonce "Definovat popisek pro pole textů:"
  • a znovu uložte