Kontaktní formulář

Přidání hromadné slevy

Toto je návod na přidání hromadné slevy u vybraných kategorií:

  • otevřete záložku Zákazníci->Skupiny
  • na řádku s textem "Default" klikně te na ikonu Upravit (obrázek papíru s tužkou)
  • v dalším okně může přidat hromadnou slevu pro všechny kategorie a to tak, že zadáte procetní slevu do kolonky "Sleva:" a kliknete na uložit.
  • nebo můžete přidat slevu ke specifické kategorií. Stačí vybrat kategorii v nabídce "Kategorie:" doplnit číslo do kolonky "Sleva (v %)" a kliknout na Přidat.